01.03.2002
Uwaga, gimnazjaliści!

       Na podstawie propozycji złożonych przez dyrektorów szkół ustalone zostały już profile (kierunki kształcenia) w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu szczecineckiego w roku szkolnym 2002/2003. Podajemy pełną ich listę, wraz z adresami i numerami telefonów szkół.

 

Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych powiatu szczecineckiego
- rok szkolny 2002/2003.

 

 • I Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Elżbiety w Szczecinku,
  78-400 Szczecinek, ul. ks. Elżbiety 1, tel. 374 09 55, 374 00 32.

  Klasy dla młodzieży z przedmiotami realizowanymi według rozszerzonego programu:

  • biologia, chemia, fizyka,
  • matematyka, informatyka, język angielski,
  • język polski, historia, WOS,
  • język angielski, język niemiecki,
  • matematyka, fizyka, chemia,
  • biologia z ochroną środowiska, chemia,
  • matematyka, geografia, informatyka.

  Klasy dla dorosłych:

  • na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej,
  • na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej,
  • na podbudowie gimnazjum.

 • Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku,
  78-400 Szczecinek, ul. Szczecińska 47a, tel. 374 31 22.

  II Liceum Ogólnokształcące:

  • język niemiecki,
  • matematyka i technologia informacyjna,
  • biologia, chemia, geografia.

  I Liceum Profilowane:

  • zarządzanie informacją,
  • ekonomiczno - administracyjny.

  Technikum Zawodowe Nr 1:

  • technik ekonomista
  • technik handlowiec.

  Liceum Handlowe dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Szkoła policealna dla dorosłych - informatyk.

 • Zespół Szkół Nr 2 im. ks. Warcisława IV w Szczecinku
  (obecny Zespół Szkół Zawodowych),
  78-400 Szczecinek, ul. 1 maja 22, tel. 374 02 46, 374 02 81.

  II Liceum Profilowane:

  • usługowo - gospodarczy,
  • rolniczo - spożywczy,
  • ekonomiczno - administracyjny.

  Technikum Zawodowe Nr 2:

  • technik organizacji usług gastronomicznych,
  • technik handlowiec,
  • technik hotelarstwa,

  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi:

  • sprzedawca,
  • piekarz,
  • cukiernik,
  • wielozawodowe.

  Technikum dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.

 • Zespół Szkół Nr 3 w Szczecinku
  (obecny Zespół Szkół Budowlanych),
  78-400 Szczecinek, ul. Artyleryjska 9, tel. 374 27 08.

  III Liceum Profilowane:

  • kształtowanie środowiska.

  Techniku Zawodowe Nr 3:

  • technik budownictwa.

  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3:

  • murarz,
  • malarz - tapeciarz.

  Technikum Budowlane na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.

 • Zespół Szkół Nr 4 w Szczecinku
  (obecny Zespół Szkół Medycznych),
  78-400 Szczecinek, ul. Kościuszki 47/49, tel. 374 01 05.

  III Liceum Ogólnokształcące:

  • biologia, chemia, matematyka,
  • język polski, historia, język niemiecki.

  V Liceum Profilowane:

  • socjalny.

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego Zespół Szkół Mechanicznych w Szczecinku,
  78-400 Szczecinek, ul. Koszalińska 81, tel. 374 04 41.

  IV Liceum Profilowane:

  • transportowo - spedycyjny,
  • elektroniczny,
  • mechatroniczny,
  • mechaniczne techniki wytwarzania,
  • zarządzanie informacją.

  Technikum Zawodowe Nr 4:

  • technik mechanik.

  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1:

  • mechanik pojazdów samochodowych,
  • mechanik - monter maszyn i urządzeń.

  Technikum dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.

 • Zespół Szkół im. St. Staszica w Świątkach
  (obecny Zespół Szkół Agroekonomicznych),
  Świątki k/Szczecinka, tel.: 373 10 89, 373 10 02.

  Liceum Profilowane:

  • kształtowanie środowiska,
  • leśnictwo i technologia drewna,
  • rolniczo - spożywczy.

  Technikum Zawodowe:

  • technik ogrodnik,
  • technik żywienia i gospodarstwa domowego.

  Technikum Ogrodnicze na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.

 • Zespół Szkół im. Oskara Lange w Białym Borze
  (obecny Zespół Szkół Ekonomiczno -Rolniczych),
  78-425 Biały Bór, ul. Brzeźnicka 10, tel. 373 90 19, 373 90 11.

  II Liceum Ogólnokształcące:

  • język angielski.

  Liceum Profilowane:

  • ekonomiczno - administracyjny,
  • rolniczo - spożywczy.

  Technikum Zawodowe:

  • technik ekonomista,
  • technik hodowli koni,
  • technik agrobiznesu.

  Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

  • sprzedawca.

 • I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze,
  78-425 Biały Bór, ul. Dworcowa 25, tel. 373 90 26.

  • język ukraiński.


Strona główna | Aktualności | Rada Powiatu | Starostwo | Gminy | Gospodarka | Rynek pracy | Turystyka