Starostwo Szczecineckie
Druki do pobrania

 
  Word 97-2000 RTF PDF
 Architektura i budownictwo
 Wniosek o pozwolenie na budowę ab01_01.doc ab01_01.rtf ab01_01.pdf
 Zgłoszenie o przystąpieniu do budowy ab01_02.doc ab01_02.rtf ab01_02.pdf
 Zgłoszenie o przystąpieniu do wykonania
 robót budowlanych
ab01_03.doc ab01_03.rtf ab01_03.pdf
 Zgłoszenie o zamierzonej rozbiórce
 obiektu budowlanego
ab01_04.doc ab01_04.rtf ab01_04.pdf
 Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych ab01_05.doc ab01_05.rtf ab01_05.pdf
 Oświadczenie o podjęciu obowiązków
 kierownika - inspektora nadzoru budowy (rozbiórki)
ab01_06.doc ab01_06.rtf ab01_06.pdf
 Zawiadomienie o zakończeniu budowy ab02_01.doc ab02_01.rtf ab02_01.pdf
 Komunikacja
 Prośba o wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego kt01_01.doc kt01_01.rtf kt01_01.pdf
 Wniosek o dokonanie zmiany w dowodzie rejestracyjnym kt01_02.doc kt01_02.rtf kt01_02.pdf
 Oświadczenie właściciela pojazdu typu SAM kt01_03.doc kt01_03.rtf kt01_03.pdf
 Prośba o wymianę tablic rejestracyjnych kt01_04.doc kt01_04.rtf kt01_04.pdf
 Zawiadomienie o zagubieniu / zniszczeniu / kradzieży
 tablic rejestracyjnych lub dokumentów
kt01_05.doc kt01_05.rtf kt01_05.pdf
 Prośba o wyrejestrowanie pojazdu kt01_06.doc kt01_06.rtf kt01_06.pdf
 Wniosek o dokonanie w dowodzie rejestracyjnym
 wpisu dotyczącego ustanowienia zastawu rejestrowego
kt01_07.doc kt01_07.rtf kt01_07.pdf
 Prośba o wyrażenie zgody na nadanie tabliczki
 znamionowej i wybicie numeru nadwozia / silnika
kt01_08.doc kt01_08.rtf kt01_08.pdf
 Oświadczenie o wyrażeniu woli dopisania do dowodu
 rejestracyjnego imienia i nazwiska współmałżonka
 jako współwłaściciela
kt01_09.doc kt01_09.rtf kt01_09.pdf
 Wniosek o dokonanie w dowodzie rejestracyjnym
 skreślenia dot. ustanowienia zastawu rejestrowego
kt01_10.doc kt01_10.rtf kt01_10.pdf
 Wniosek o wydanie / zwrot / przywrócenie / wymianę
 odpowiedniego dokumentu
kt03_02.doc kt03_02.rtf kt03_02.pdf
 Geodezja
 Zlecenie wykonania wypisu/wpisu i wyrysu gg06_01.doc gg06_01.rtf gg06_01.pdf
 Zlecenie uzgodnienia dokumentacji projektowej gg07_01.doc gg07_01.rtf gg07_01.pdf
 Protokół uzgodnienia dokumentacji projektowej gg07_02.doc gg07_02.rtf gg07_02.pdf
 Zgłoszenie pracy geodezyjnej gg08_01.doc gg08_01.rtf gg08_01.pdf
 Zlecenie wykonania kopii mapy ewidencyjnej gg08_02.doc gg08_02.rtf gg08_02.pdf
 Zlecenie sprzedaży map topograficznych gg08_03.doc gg08_03.rtf gg08_03.pdf
 Rolnictwo, Leśnictwo i Ochrona Środowiska
 Wniosek o wydanie karty wędkarskiej rs01_01.doc rs01_01.rtf rs01_01.pdf
 Wniosek o zarejestrowanie łodzi do połowu ryb rs03_01.doc rs03_01.rtf rs03_01.pdf
 Centrum Pomocy Rodzinie
 Wniosek o wydanie legitymacji potwierdzającej
 uprawnienia do niestosowania się do niektórych
 znaków drogowych
pr01_01.doc pr01_01.rtf pr01_01.pdf
 Wniosek o dofinansowanie / sfinansowanie zakupu
 urządzeń lub wykonania usług z akresu likwidacji
 barier w komunikowaniu się
pr01_02.doc pr01_02.rtf pr01_02.pdf
 Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON
 likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych
 w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
pr01_03.doc pr01_03.rtf pr01_03.pdf
 Wniosek o uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym
 z dofinansowaniem ze środków PFRON
pr01_04.doc pr01_04.rtf pr01_04.pdf
 Wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjny pr01_05.doc pr01_05.rtf pr01_05.pdf
 Informacja o stanie zdrowia pr01_06.doc pr01_06.rtf pr01_06.pdf
 Wniosek dla ubiegającego się o zwrot ze środków
 PFRON
pr01_07.doc pr01_07.rtf pr01_07.pdf
 Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw
 Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
pr02_01.doc pr02_01.rtf pr02_01.pdf
 Wniosek w sprawie wydania orzeczenia
 o stopniu niepełnosprawności
pr02_02.doc pr02_02.rtf pr02_02.pdf
 Wniosek o wydanie legitymacji osoby
 niepełnosprawnej
pr02_03.doc pr02_03.rtf pr02_03.pdf

 Strona główna | Aktualności | Rada Powiatu | Starostwo | Gminy | Gospodarka | Rynek pracy | Turystyka