Powiat Szczecinecki
Aktualności Rada Powiatu Starostwo Gminy Gospodarka Rynek pracy Turystyka
 
Strona główna | Forum dyskusyjne | Księga gości | Kontakt e-mail | Mapa serwisu |
Strategia Rozwoju Powiatu Szczecineckiego do roku 2015
- DIAGNOZA PROSPEKTYWNA STANU POWIATU SZCZECINECKIEGO

1. CHARAKTERYSTYKA REGIONU

      Powiat Szczecinecki położony jest w środkowo wschodniej części Województwa Zachodniopomorskiego na Pojezierzu Drawskim i Białoborskim, na granicy z dwoma województwami: Pomorskim i Wielkopolskim. Sąsiaduje z następującymi powiatami: od północy z Powiatem Białogardzkim, Koszalińskim, Bytowskim; od wschodu z Powiatem Człuchowskim; od południa z Powiatem Złotowskim, a od zachodu z Powiatem Drawskim i Świdwińskim (mapa 1).

Mapa 1

Położenie i podział administracyjny Powiatu Szczecineckiego

 

 

      W skład powiatu wchodzi sześć gmin: Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Grzmiąca, Szczecinek i miasto Szczecinek, jako centrum powiatu (mapa 1). Jedna gmina ma charakter miejski: Szczecinek, trzy mają status miejsko-wiejski: Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, dwie zaś wiejski: Grzmiąca i Szczecinek.

      Obszar powiatu stanowi integralną część Pojezierza Drawskiego, które wyróżnia urozmaicona rzeźba terenu. Wynika to z tego, iż położony jest na wspaniałych terenach polodowcowych, będących dziełem ostatniego skandynawskiego lodowca sprzed 10 tysięcy lat. Pozostawił on po sobie imponujące pasma moreny czołowej, wzgórza, pagórki, głębokie doliny, jary i wąwozy
      Pojezierze Drawskie jest silnie zróżnicowane hiposometrycznie, najwyższe wzniesienie w Czarnkowie wynosi 223 m.n.p.m. a najniżej położony teren w Ogartowie leży na wysokości 64 m.n.p.m. Przez centralną i północną część Pojezierza przebiega rozległe pasmo wzniesień moreny czołowej. Obok wzgórz morenowych drugim charakterystycznym elementem krajobrazu polodowcowego Pojezierza Drawskiego są jeziora, których jest ponad 250 o powierzchni powyżej 1 ha (tab. 1). Największe skupiska jezior występują w okolicach Szczecinka i Czaplinka. Przeważają jeziora rynnowe, o charakterystycznym wydłużonym kształcie, nie brakuje też jezior moreny dennej, tzw. oczek polodowcowych. Na Pojezierzu Drawskim swe źródła mają rzeki Przymorza: Rega i Parsęta. Stąd też wypływają dwa największe dopływy Noteci: Gwda i Drawa, znane jako atrakcyjne szlaki wodne.

Tabela 1

Największe jeziora na terenie Powiatu Szczecineckiego

Lp.

Gmina

Nazwa jeziora

Powierzchnia
w ha

Największa głębokość w m

1. Szczecinek Wielimie
Wierzchowo
Dołgie
Wielatowo
Trzesiecko
1755
731
311
187
295
5,5
26,5
19,8
4,7
11,8
2.

Borne Sulinowo

Pile
Komorze
Ciemino
Lubiecko Wielkie
980
417
264
171
43,9
34,7
13,4
36,2

       Charakterystycznym elementem krajobrazu powiatu szczecineckiego są lasy, łąki, wrzosowiska i jeziora. Lesistość powiatu przekracza 45,59% przy średniej w Polsce 26% (mapa 2).

Mapa 2

Lesistość w gminach Powiatu Szczecineckiego

 

Źródło: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

      Klimat regionu należy do umiarkowanych, o przewadze wiatrów zachodnich, północno-zachodnich i północnych. Charakteryzuje go duża wilgotność powietrza. Średnie opady roczne 600-700 mm, średnia roczna temperatura w Szczecinku 7,4 oC i jest najniższą na Pojezierzu Drawskim.

      Powiat Szczecinecki ma powierzchnię 1.765 km2 i jest czwartym co do wielkości powiatem w województwie (tab. 2) z czego 45,59% stanowią lasy, 39,56% użytki rolne, 5,41% wody powierzchniowe (tab. 3).

 

Tabela 2

Powierzchnie powiatów woj. zachodniopomorskiego (wg GUS)

Lp.

Nazwa powiatu

Powierzchnia
w km2

Lp.

Nazwa powiatu

Powierzchnia
w km2

1.

Białogardzki

845

12.

Pyrzycki

726

2.

Choszczeński

1328

13.

Sławieński

1044

3.

Drawski

1772

14.

Szczecinecki

1765

4.

Goleniowski

1773

15.

Świdwiński

1093

5.

Gryficki

1484

16.

Wałecki

1407

6.

Gryfiński

1870

17.

Stargardzki

2003

7.

Kamieński

1007

 

Powiaty grodzkie

 

8.

Kołobrzeski

726

18.

Koszalin

83

9.

Koszaliński

1669

19.

Szczecin

301

10.

Myśliborski

1187

20.

Świnoujście

195

11.

Policki

664

     

 

Tabela 3

Powierzchnia użytków rolnych, zalesienia i wód powierzchniowych w poszczególnych gminach Powiatu Szczecineckiego (stan na 31.06.2000 r.)

Gmina

Pow.
ogółem
ha.

W tym

użytki rolne

lasy

pod wodami

pow.
w ha

% pow.
ogólnej

pow.
w ha

% pow.
ogólnej

pow.
w ha

% pow.
ogólnej

Barwice

25889

14541

56,17

8920

34,45

275

1,08

Biały Bór

27023

8938

33,07

15152

56,07

772

2,86

Borne Sulinowo

48424

9807

20,25

27097

55,96

3488

7,11

Grzmiąca

20449

11497

56,22

7598

37,15

239

1,16

Szczecinek (G)

51021

23745

46,54

19278

37,79

4441

8,70

Szczecinek (M)

3716

1298

34.93

676

18,13

334

8,96

Powiat

176 522

69 826

39,56

78 721

45,59

9 549

5,41

Źródło: Urząd Statystyczny Oddział Koszalin

      Na terenie powiatu występują kopaliny naturalne: kreda jeziorna, kruszywa naturalne - żwiry i piaski, torf, gaz ziemny.

      Gleby w powiecie zaliczane są do grupy gleb polodowcowych: przeważają tu gleby bielicowe i brunatne. Na uwagę zasługuje występowanie gleb torfowych z grupy gleb bagiennych (mapa 3).

Mapa 3

Gleby w poszczególnych gminach Powiatu Szczecineckiego

 

Źródło: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

      Sieć osadniczą powiatu tworzy 229 miejscowości, w tym: 4 miasta i 92 wsie sołeckie. Charakteryzuje się ona niskim stopniem koncentracji - jedna jednostka miejska przypada na 441 km2, podczas gdy w województwie na około 375 km2, a w kraju na około 370 km2. Jest ona zróżnicowana pod względem wielkości miast: największym miastem jest Szczecinek (3716 ha), następne w kolejności jest o połowę mniejsze Borne Sulinowo (1815 ha) później Biały Bór (1276 ha), a najmniejszym miastem są Barwice (742 ha).

Przez obszar powiatu przebiegają trzy drogi krajowe i trzy wojewódzkie:

Krajowewojewódzkie
nr 11 Poznań - Szczecinek - Kołobrzeg, nr 171 Bobolice - Barwice - Czaplinek
nr 20 Szczecinek - Biały Bór - Słupsk, nr 172 Połczyn Zdrój-Szczecinek
nr 25 Bydgoszcz - Biały Bór - Bobolicenr 201 Gwda Mała - Czarne- Barkowo

oraz trzy linie kolejowe, dwie o znaczeniu krajowym:

  • Poznań - Kołobrzeg
  • Gdańsk - Chojnice - Szczecin

i linia lokalna Szczecinek - Miastko - Słupsk.

      Odległości drogowe od ważniejszych miast wynoszą: Koszalin 70 km, Słupsk 102 km, Szczecin160 km, Poznań 168 km, Gdańsk 197 km, Warszawa ok. 400 km.
      Najbliższe przejścia graniczne: Kołbaskowo - 187 km, Krajnik Dolny - 218 km. Najbliższe porty lotnicze: Goleniów, Gdańsk.
      W 1999 roku dochody wszystkich gmin Powiatu Szczecineckiego wynosiły 94733108 zł, co stanowiło 3,84% dochodów wszystkich gmin w województwie. Na jednego mieszkańca przypadało 1162 zł (średnio w województwie 1301 zł). Najwyższe dochody na jednego mieszkańca miała Gmina Borne Sulinowo, a najniższe miasto Szczecinek (mapa 4).

Mapa 4

Dochody budżetów gmin na 1 mieszkańca (zł) wg gmin Powiatu Szczecineckiego

 

Źródło: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

 


Strona główna | Aktualności | Rada Powiatu | Starostwo | Gminy | Gospodarka | Rynek pracy | Turystyka