Powiat Szczecinecki
Aktualności Rada Powiatu Starostwo Gminy Gospodarka Rynek pracy Turystyka
 
Strona główna | Forum dyskusyjne | Księga gości | Kontakt e-mail | Mapa serwisu |

Baza organizacji pozarządowych w powiecie szczecineckim
Dane organizacji
Nazwa Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Szczecinku
Gmina Szczecinek miasto
Adres
siedziby
Kod78-400
Miasto   Szczecinek
Ulica   Kościuszki
Nr domu   47-49
Nr lokalu    
Tel./Fax (094) 372 15 72
E-mail pck.szczecinek@wp.pl
Godziny
urzędowania
poniedziałek - piątek 08.00 - 12.00; środa 10.00 - 14.00
Ilość
członków
2500 osób
Cele - propagowanie zdrowego stylu życia,
- tworzenie klubów „Wiewiórka” i Szkolnych Kół PCK,
- tworzenie drużyn ratownictwa medycznego oraz organizowanie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
- propagowanie honorowego krwiodawstwa i opieka nad honorowymi dawcami krwi,
- pomoc najuboższym w miarę możliwości.
Działalność - Zarząd Rejonowy PCK w Szczecinku realizuje akcje skierowane do dzieci i młodzieży. Tworzenie
nowych Klubów \"Wiewiórka \", organizowanie konkursów dla młodzeży szkolnej.
- Mając na uwadze dobro ludzi realizuje ogólnokrajowe, bądź ogólnoświatowe akcjie skierowane
do najuboższych;
- W 2006 roku, udzielił następującej pomocy:
- zniesiono talony na odzież, teraz wystarczy dowód tożsamości by w magazynie dorażnej
pomocy PCK otrzymać odzież,obuwie, bądż zabawki dla dzieci;
- akcja \" Wielkanoc z PCK\" - wydano 300 paczek żywnościowych
- Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia
- Olimpiada Zdrowia
- Konkursy dla młodzieży szkolnej
- akcja Tydzień z PCK;
- Zawody wędkarski dla klubów HDK
- Spartakiada dla HDK
- Światowy Dzień Alzheimera
- akcja Światowy Dzień Walki z Głodem - wydano 200 paczek żywnościowych
- akcja Światowy Dzień Wolontariatu
Zarząd Rejonowy PCK w Szczecinku, zawsze pamięta o swoich wolontariuszach i choć
skromnie to co roku sara się podziękować wszystkim społecznikom.W roku 2006 wytypowano
około 50 osób najbardziej prężnie udzielających się społecznie.Zaproszonym, osobiście
podziękował Burmistrz Miasta Szczecinka.Po uroczystym wręczeniu dyplomów, podziękowań i
upominków rzeczowych, wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany przez ZR PCK
- akcja \" Czerwonokrzyska Gwiazdka\" wydano 210 paczek żywnościowych.
Plany Działalność zgodna z przyjętym planem pracy Zarządu Rejonowego PCK.
Pozyskiwanie nowych członków do pracy w strukturach PCK, nowych krwiodawców .
Pomoc najuboższym i osobom pokrzywdzonym przez klęski żywiołowe

Informacje
dodatkowe
Przy Zarządzie Rejonowym PCK działa :
- Rejonowa Rada Honorowego Krwiodawstwa;
- 5 Klubów Honorowych Dawców Krwi
- Kluby \" Wiewiórka \" ( przedszkola , dzieci ze szkół podstawowych klasy I - III );
- Szkolne koła PCK (szkoły podstawowe klasy IV - VI, gimnazja, szkoły
średnie)

Osoba do kontaktów: Elżbieta Ruksza